16 juli: Zonthermische systemen in kaart gebracht

Vandaag publiceert Stichting Zonne-energie Wageningen het rapport ‘Inventarisatie zonthermische systemen’. In deze publicatie wordt de markt voor zonthermische systemen in kaart gebracht, en zijn de verschillende typen zonthermische systemen geïnventariseerd en door middel van overzichtelijke factsheets in kaart gebracht. De Stichting hoopt hiermee meer inzicht te verschaffen in de voor velen nog onbekende wereld van zonnewarmte en zo drempels weg te nemen voor bedrijven, instellingen en particulieren die hun energie duurzaam willen opwekken.

 

“De energievraag van gebouwen bestaat voor een groot deel uit elektra. Deze vraag kan duurzaam worden opgewekt met zonnepanelen. Maar naast elektra bestaat het energieverbruik van een gebouw ook voor een aanzienlijk deel uit warmte. Dit rapport laat zien dat er allerlei mogelijkheden zijn om ook dit deel duurzaam op te wekken. Gebleken is dat een standaard zonneboiler een goede investering kan zijn.”, aldus Frank Zegers van E4S Consult, auteur van het rapport.

 

Rogier Coenraads, projectleider van Stichting Zonne-energie Wageningen, licht toe: “We zien dat steeds meer bedrijven en particulieren zonnepanelen aanschaffen. Tegelijkertijd blijft de markt voor zonthermische systemen achter. Dit is jammer, want het is een uiterst betrouwbare techniek die een significante bijdrage kan leveren aan het zelf opwekken van duurzame energie. Eén van de barrières is dat er relatief weinig bekend is over de mogelijkheden van zonthermische technieken. Vanuit Stichting Zonne-energie Wageningen willen wij deze barrière zoveel mogelijk wegnemen, immers: onbekend maakt onbemind. Met dit onderzoek en de factsheets, die voor iedereen beschikbaar zijn, hopen we bedrijven te stimuleren hun warmteverbruik duurzaam op te wekken met energie van de zon.”

 

Het onderzoek heeft zijn eerste vruchten al afgeworpen. Zorgorganisatie Vilente uit Wageningen raakte tijdens het onderzoek zo enthousiast over zonthermische systemen dat zij direct een aanvraag voor SDE+ ondersteuning hebben gedaan. Deze aanvraag is inmiddels gehonoreerd.

Downloaden rapport en factsheets

Het rapport ‘Inventarisatie zonthermische systemen’ en de factsheets zijn voor iedereen beschikbaar en te downloaden via de website van Stichting Zonne-energie Wageningen.

 

Print Friendly

    Comments are closed.