18 juli: Stichting Zonne-energie Wageningen publiceert salderingsoverzicht 2012

18 juli 2012 | Vandaag publiceert Stichting Zonne-energie Wageningen haar salderingsoverzicht 2012 van de Nederlandse energiemarkt. Dit overzicht geeft particulieren en bedrijven inzicht in het beleid en de afspraken over het terugleveren en salderen van zonnestroom van 25 Nederlandse energieleveranciers.

 

Zonne-energie ontwikkelt zich razendsnel. Steeds meer mensen zien de mogelijkheden en voordelen van het zelf opwekken van schone stroom met zonnepanelen voor het eigen energieverbruik. Energiebedrijven zijn wettelijk verplicht (een deel van) de teveel geproduceerde energie af te nemen en te vergoeden, het zogenoemde salderen. De wettelijke kaders en het beleid van energieleveranciers zijn echter niet altijd voor iedereen duidelijk. ‘’Stichting Zonne-energie Wageningen krijgt hierover veel vragen van particulieren en bedrijven die de aanschaf van zonnepanelen overwegen. Om hen te helpen hebben wij het salderingsoverzicht 2012 opgesteld”, aldus Rogier Coenraads, projectleider van Stichting Zonne-energie Wageningen en één van de auteurs van het overzicht. Het salderingsoverzicht 2012 van Stichting Zonne-energie Wageningen treft u hier.

 

Salderen en redelijke terugleververgoeding
De energiebedrijven zijn wettelijk verplicht tot 5.000 kWh op jaarbasis aan teruggeleverde zonnestroom volledig te verrekenen met de van het net afgenomen elektriciteit, oftewel te salderen. Het onderzoek van Stichting Zonne-energie Wageningen wijst uit dat meer dan de helft van de onderzochte energiebedrijven verder gaat dan de grens van 5.000 kWh en volledig salderen toestaat tot over het gehele jaarverbruik van de klant. “Dit is een goede ontwikkeling en komt het rendement van een investering in zonnepanelen ten goede”,  aldus Rogier Coenraads.

 

Informatie over de teruglevering van elektriciteit boven de salderingsgrens blijkt vaak beperkt beschikbaar. Wettelijk is geregeld dat de energieleverancier hiervoor een ‘redelijke terugleververgoeding’ moet bieden. Frank Zegers, adviseur en tevens de andere auteur van het overzicht, concludeert: “Het is voor particulieren en bedrijven lastig om alle voorwaarden van energieleveranciers rond zonne-energie te achterhalen. De regels over salderen veranderen snel en nog niet alle energieleveranciers communiceren hun salderingsbeleid naar hun klanten of op hun website. In de communicatie rondom salderen en welke redelijke terugleververgoeding de energieleverancier hanteert, valt nog veel winst te behalen.”

 

Stimulans
“De ontwikkelingen in zonne-energieland gaan zo snel, dat we verwachten dat het salderingsoverzicht binnenkort al op sommige onderdelen achterhaald zal zijn. Dat is niet erg, wij hopen juist dat het salderingsoverzicht energieleveranciers stimuleert betere voorwaarden voor zonnestroom voor hun klanten te formuleren en deze tegelijkertijd ook transparant naar buiten toe te communiceren”, besluit Rogier Coenraads.

 

Print Friendly

    Comments are closed.