27 oktober: Zonnepanelen voor de Protestantse Gemeente

Op het dak van Markt 17 (waarbinnen het gelijknamige Inloopcentrum) wordt sinds kort zonne-energie met 24 zonnepanelen opgevangen en omgezet tot elektriciteit. De burgemeester kijkt er vanuit zijn werkkamer aan het Raadhuisplein recht op uit. Met enige feestelijkheid werden de zonnepanelen op zaterdag 27 oktober officieel in gebruik genomen.

 

Hans Blok voerde als eerste als voorzitter van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Wageningen het woord. “De opdracht tot zorg beperkt zich niet tot individuen, maar heeft betrekking op de gehele Schepping. Duurzaamheid is ook voor de kerk als dienende gemeenschap een verantwoordelijkheid.”

 

Ronald van Dokkum heeft vanuit de Beraadsgroep Diaconaal en Apostolaat de technische begeleiding gedaan. Hij ziet de inzet als voortvloeiend uit het Conciliair Proces van de tachtiger jaren: Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping. Op die weg is het vooral belangrijk op overtuigende manier te communiceren met alle betrokkenen. De kerk kan volgens hem zo een stimulerende rol spelen.

 

Wethouder Lex Hoefsloot opende de officiële ingebruikname van de zonnepanelen. Hoewel de wethouder groot voorstander is van het gebruik van zonnepanelen, gaf hij aan dat het niet gebruikelijk is dat monumentale panden een vergunning krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen. Door een vormfout kon de vergunning echter toch worden verleend. De wethouder hoopt dat meer bedrijven en organisaties in Wageningen  zonnepanelen op hun daken zullen plaatsen.

 

Na afloop van de toespraken werden er 24 ballonen opgelaten die symbool staan voor de 24 panelen die naar schatting bijna 5000 kWh per jaar zullen opleveren.

 

 

Print Friendly

    Comments are closed.