4 april: Huurders Haverlanden kiezen voor zonnestroom

In het kader van groot onderhoud kunnen huurders van de Woningstichting in de Haverlanden kiezen voor zonnepanelen op hun dak. Hiermee kunnen de huurders, tegen een beperkte huurverhoging, hun eigen stroom opwekken. Maar liefst 87 van de 124 huurders hebben al een aanvraag gedaan voor de zonnepanelen, waarvan reeds 63 huurders definitief hebben aangegeven over te willen gaan op zonnestroom. De eerste zonnepanelen zijn vorige week, met koud maar zonnig weer, succesvol geïnstalleerd.

 

 

De huurders krijgen, al naar gelang hun energieverbruik en mogelijke schaduwplekken op het dak, 6, 8 of 10 zonnepanelen op hun dak. Voor de 63 huurders die al definitief hebben gekozen voor zonnepanelen, zullen in totaal 567 zonnepanelen van 250 Wp worden geïnstalleerd. De zonnepanelen wekken gemiddeld ruim 2000 kWh per jaar per huishouden op. De huurders gaan hiermee een flink deel, gemiddeld maar liefst 80%, van hun stroomverbruik zelf opwekken met de zon, waarmee de elektriciteitsrekeningen van deze huurders flink zullen dalen.

 

De zonnepanelen worden geïnstalleerd tijdens het groot onderhoud van de woningen. Omdat het groot onderhoud doorloopt tot december 2013 kunnen huurders zich nog steeds intekenen voor de zonnepanelen. Verwacht wordt dan ook dat nog meer huurders zullen kiezen voor zonnepanelen. Niet elk dak is echter geschikt om zonnepanelen te plaatsen. Zo moet het dak bijvoorbeeld schaduwvrij zijn, anders presteren de zonnepanelen niet goed.

Aanbod zonnepanelen

Voor huurders die gebruik willen maken van het aanbod, regelt de Woningstichting de plaatsing van de zonnepanelen en neemt de helft van de investering voor haar rekening. De huurders betalen de andere helft via een huurverhoging. De Woningstichting is eigenaar van de panelen en blijft dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Het voordeel van de zonnepanelen is geheel voor de huurder: die profiteert direct van een lagere energierekening. Via een financiële waarborg garandeert de Woningstichting dat de verlaging van de energierekening van de huurder minstens even groot is als de huurverhoging voor de zonnepanelen.

 

Stichting Zonne-energie Wageningen is erg blij met het initiatief van de Woningstichting en is verheugd te zien dat zoveel huurders van het aanbod gebruik maken. Rogier Coenraads, projectleider van de stichting: “Het is fantastisch dat de Woningstichting op een dergelijke wijze zonne-energie voor haar huurders toegankelijk maakt. Door de zonnepanelen in het kader van het groot onderhoud aan haar huurders aan te bieden, wordt een grote slag gemaakt met de grootschalige realisatie van zonne-energie in Wageningen.”

Duurzame aanpak groot onderhoud

Het aanbod van de zonnepanelen staat niet op zich. Tijdens het groot onderhoud wordt veel geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen, waaronder isolatie van de daken en buitengevels. Ook wordt overal dubbel glas geplaatst. Deze maatregelen maken de woningen al flink zuiniger in gasverbruik. Met het aanbod van de zonnepanelen kunnen huurders ook flink besparen op hun elektriciteitsrekening. Daarnaast gaat de Woningstichting nog verder dan alleen maatregelen op het gebied van energiebesparing.

De Woningstichting streeft naar duurzaamheid

De ambitie van de Woningstichting is om een eco-corporatie te worden en ze wil naar vermogen bijdragen aan de doelstelling van de gemeente Wageningen. “Hierover hebben we concrete afspraken gemaakt met de gemeente. De zonnepanelen en het dubbel glas zijn een voorbeeld van hoe de Woningstichting haar woningen in Wageningen duurzaam en energiezuinig maakt. Verder hebben we voor voorzieningen gezorgd voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen”, aldus Henk Wildeman, projectleider onderhoud bij de Woningstichting.

Zonnepanelen ook voor individuele huurders

Sinds kort kunnen ook individuele huurders, buiten het groot onderhoud, een aanvraag doen voor zonnepanelen. De regeling voor individuele huurwoningen is vergelijkbaar met die bij groot onderhoud, behalve dat er geen financiële waarborg wordt afgegeven. Dat ook de vraag voor zonnepanelen onder individuele huurders groot is, blijkt uit het feit dat direct al 12 huurders hebben getekend voor zonnepanelen voor individuele huurwoningen.

 

Print Friendly

    Comments are closed.