Drie buren aan de Broekemalaan (26 panelen, plat dak)

Drie buren aan de Broekemalaan in Wageningen (Familie Würdemann, Mevr. Findenegg en Familie Taen) besloten onlangs om zonnepanelen op hun daken te laten plaatsen. In een lokaal krantje zagen ze de oproep voor de actie ‘Zonnig Wageningen’ en al pratende kwamen de buren op het idee om over te gaan op zonnestroom. Gezamenlijk hebben de buren 26 panelen laten plaatsen die een totaal vermogen hebben van 6240 Wp.

 

Speelde u al langer met het idee om zonnepanelen aan te schaffen?

“Bij de vorige subsidieronde van de overheid overwogen we al om zonnepanelen aan te schaffen, maar de begininvestering was te groot en die zou pas heel langzaam worden terugverdiend,” geeft Dhr. Würdemann aan. Familie Taen had ook al plannen om zonnepanelen te laten installeren, terwijl Mevr. Findenegg nog helemaal geen plannen in die richting had.

 

Hoe kwamen jullie op het idee om als drie buren de panelen aan te schaffen? Was dat toeval of hebben jullie dit gezamenlijk afgesproken?

De ‘projectleider’ van de drie buren, Dhr. Würdemann, heeft één van de bijeenkomsten van Zonnig Wageningen bijgewoond en vervolgens het idee besproken met de buren. Het was bij de levering en plaatsing op het dak gunstig om samen te werken. De drie buren hebben overigens wél ieder hun eigen installatie.

 

Wat heeft u doen besluiten om toch nu zonnepanelen aan te schaffen? Was de actie Zonnig Wageningen voor u aanleiding om nu echt over te gaan tot aankoop?

“Ja, dat heeft zeker geholpen omdat er een duidelijke weg werd uitgestippeld en goede expertise werd ingeschakeld. De voorlichtingsbijeenkomst hielp om actie te ondernemen,“ zegt Dhr. Würdemann.

 

Waaróm heeft u zonnepanelen aangeschaft? Kwam dit voort uit investeringsoverwegingen, duurzaamheid of beide?

“Onder de huidige condities van saldering van je verbruik/opwekking en de stroomtarieven is het rendement op je investering minimaal  4%, dat is duidelijk beter dan wat je bij de bank kan krijgen. Daarbij komt de bijdrage aan het milieu,“ geeft Dhr. Würdemann aan. “Voor ons, wij leven voornamelijk van een pensioen inkomen dat niet meer zal stijgen (wellicht alleen dalen), is daarbij een voordeel dat onze vaste lasten direct minder worden. Kortom, als je spaargeld en een dak hebt is het een prima investering. Ik verwacht ook dat bij een eventuele verkoop van het huis t.z.t. de installatie een zekere verkoopwaarde zal hebben.”

 

Voor veel mensen vormt de investering die eerst gedaan moet worden een drempel; dit was voor u geen belemmering?

“Nee, gelukkig hebben we voldoende spaargeld voor deze investering,” geeft Dhr. Würdemann aan. “Als je zou moeten lenen is het (nog) niet interessant!!” Mevrouw Findenegg vult daarbij aan: “De investering die eerst gedaan moet worden, vormde wel een belemmering, maar de gedachte dat het bedrag in de loop der jaren wordt terug verdiend, was doorslaggevend.”

 

Hoe voelt het om uw eigen energie op te wekken?

“Dat voelt lekker! En je wordt je bewuster van je energieverbruik,” aldus Dhr. Würdemann.

 

Hoeveel verwacht u jaarlijks te besparen op uw stroomverbruik?

Familie Würdemann verwacht ongeveer tweederde van het verbruik voor hun huis, d.w.z. ongeveer 1900 kWh per jaar, te besparen.

 

Hoe verliep de installatie van de zonnepanelen?

De drie buren zijn heel tevreden over de installatie. Wel geeft Dhr. Würdemann aan:  “We hebben Atama wel een beetje op de vingers gekeken bij de afwerking van de bekabeling.  Dat is binnenshuis natuurlijk maatwerk en dat werd een beetje routineus aangepakt totdat we zelf duidelijk aangaven hoe we het wilden.”

 

november 2012

 

Print Friendly

    Comments are closed.