Workshops Wageningse Klimaatconferentie

Tijdens de Wageningse Klimaatconferentie kunt u deelnemen aan één van onderstaande workshops. U dient zich hiervoor aan te melden middels het aanmeldformulier, waarbij u uw eerste, tweede en derde voorkeur kunt aangeven. Aanmelding is gesloten.

 


Workshop 1. Wageningse voorbeelden: verduurzaming in de praktijk

In Wageningen gebeurt veel. Diverse Wageningse bedrijven en organisaties timmeren flink aan de weg met de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Hoor uit eerste hand de ervaringen van Alfa Accountants en de bblthk met de implementatie van diverse maatregelen die zij in recente jaren hebben uitgevoerd, zoals LED-verlichting en zonnepanelen.

 

Door:
Rob Janmaat (Directeur Communicatiebureau de Lynx), workshopleider
Fou-Khan Tsang (Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants)
Sjaak Driessen (Directeur de bblthk)

 

Rob Janmaat

Rob Janmaat

Fou-Khan-Tsang

Fou Khan Tsang

Sjaak-Driessen

Sjaak Driessen

 


Workshop 2. Duurzaam ondernemen: het nieuwe Wageningse samenwerkingsverband

De gemeente Wageningen en het Wagenings Ondernemers Contact sluiten tijdens de klimaatconferentie een convenant over samenwerking op het gebied van klimaat en duurzaam ondernemen, als opvolger van het samenwerkingsverband Stichting Zonne-energie Wageningen. In deze workshop worden de plannen voor het nieuwe samenwerkingsverband voorgesteld. Ook worden wensen en ideeën uitgewisseld voor de concrete invulling: welke projecten op het vlak van klimaat en duurzame economie bieden meerwaarde om samen op te pakken? Welke bedrijven en organisaties hebben interesse om zich aan te sluiten bij het nieuwe samenwerkingsverband?

 

Door:
Rogier Coenraads (Projectleider Stichting Zonne-energie Wageningen), workshopleider
Ine Botman (Beleidsmedewerker klimaatbeleid gemeente Wageningen)
Piet-Hein van Spanje (Bestuurslid Wagenings Ondernemers Contact)
Frank Zegers (Wageningen Werkt Duurzaam)

 

Rogier-Coenraads

Rogier Coenraads

Ine Botman

Ine Botman

Piet-Hein van Spanje

Piet-Hein van Spanje

Frank Zegers

Frank Zegers


Workshop 3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: hoe doe je dat?

Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, zorgt ervoor dat bij bedrijfsbeslissingen de effecten op klimaat en andere milieu-effecten, sociale en economische effecten in balans zijn. Elke bedrijfsbeslissing heeft invloed op de stakeholders van het bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar ook omwonenden, leveranciers, investeerders of de maatschappij als geheel. Het doel van de workshop is te verkennen wat de stappen op weg naar MVO inhouden en om ervaringen te delen. De ervaringen die verschillende Wageningse bedrijven hebben opgebouwd met MVO vormen de rode draad voor de workshop.

 

Door:
Joke Luttik (Afdelingshoofd Veiligheid & Milieu Wageningen UR)

 

Joke-Luttik

Joke Luttik

 

 

 

 


Workshop 4. Wageningen proeftuin voor innovatie

Deze interactieve workshop geeft ondernemers en organisaties inspiratie hoe startende ondernemers in Wageningen innovatieve producten ontwikkelen waarbij een duurzame bedrijfsvoering een vanzelfsprekendheid is. Algreen produceert op een duurzame wijze algen waarmee snacks en shakes verrijkt kunnen worden. CircleSmart zoekt naar mogelijkheden hoe restmaterialen en afvalstoffen van bedrijven hoogwaardig kunnen worden toegepast. Hoe deze jonge ondernemers op weg worden geholpen, wordt toegelicht door Jannet de Jong, incubationmanager van StartHub Wageningen. Wat is het belang van deze start-ups voor de stad Wageningen en omgekeerd?

 

Door:
Jannet de Jong (Incubationmanager Starthub Wageningen), workshopleider
Stefano Canziani (Oprichter Algreen)
Iris Houthoff (Co-founder CircleSmart)

 

Jannet-de-Jong

Jannet de Jong

Stefano Canziani

Iris Houthoff

Iris Houthoff


Aanmelden

Aanmelding is gesloten.

 

Print Friendly

    Comments are closed.