22 september: Ondernemers en gemeente slaan handen ineen voor duurzaamheid

160601-flyer-klimaatconferentie_uitsnede

 

Het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) en de gemeente Wageningen sluiten op de Wageningse Klimaatconferentie van 6 oktober aanstaande een convenant. Daartoe hebben het WOC-bestuur en het college van B&W besloten. De Wageningse ondernemers en de gemeente gaan zich inzetten voor projecten op het gebied van klimaat en duurzaamheid onder de noemer Wageningen Werkt Duurzaam.

 

 

Kansen voor het bedrijfsleven

Zowel het WOC als de gemeente zijn ervan overtuigd dat er concrete maatregelen moeten worden genomen om de broeikasgassen te verminderen. Daarnaast ziet het WOC kansen voor het bedrijfsleven door het participeren in projecten op het gebied van duurzaamheid. Er bestond al een samenwerking van de gemeente en het bedrijfsleven op het gebied van zonne-energie, in Stichting Zonne-energie Wageningen. Nu deze stichting geen financiële middelen meer heeft, houdt deze echter op te bestaan. Het bedrijfsleven en de gemeente hebben nu besloten de samenwerking voort te zetten en te verbreden door initiatieven te gaan ontplooien voor alle duurzame energie, maar ook voor energiebesparing, duurzame bouw en -mobiliteit, meer groen in de stad en een circulaire economie.

Wageningen Werkt Duurzaam

Het WOC zal daarvoor de stichting Wageningen Werkt Duurzaam oprichten, waar alle Wageningse bedrijven zich bij kunnen aansluiten. Onder de noemer Wageningen Werkt Duurzaam worden één of meer platforms van bedrijven opgericht en worden duurzaamheidsprojecten geïnitieerd. De gemeente zegt intensieve samenwerking toe en ondersteunt Wageningen Werkt Duurzaam met een jaarlijkse subsidie.

Wageningse Klimaatconferentie

Op de Wageningse Klimaatconferentie wordt het convenant gesloten en maken de deelnemers die daarvoor kiezen een start met het nader invullen van het samenwerkingsverband. Tijdens één van de workshops bespreken de ondernemers aan welke vormen van onderlinge samenwerking en uitwisseling en aan welke projecten er behoefte is. Ook bespreken ze de kansen en mogelijkheden om hun eigen bedrijf en Wageningen als geheel te verduurzamen. Daarnaast zijn er op de Wageningse Klimaatconferentie andere interessante en nuttige workshops, boeiende sprekers en pitches en een netwerkborrel.

 

Print Friendly

    Comments are closed.