Stichting Zonne-energie Wageningen

Welkom op de website van Stichting Zonne-energie Wageningen; de Stichting waarin Wageningse bedrijven, instellingen, burgers en overheden, samenwerken om grootschalige realisatie van zonne-energie mogelijk te maken. Zonne-energie is schoon en oneindig. Een prachtige energiebron die voor iedereen beschikbaar is. Stichting Zonne-energie Wageningen wil zonne-energie voor iedereen toegankelijk maken. We richten ons zowel op bedrijven en instellingen als particulieren in Wageningen.

Over ons

Stichting Zonne-energie Wageningen is opgericht in 2011 met als doel verschillende organisatorische, juridische en fiscale modellen te verkennen en daarmee bestaande barrières te slechten en investeringen in zonne-energie zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Deze ambitie wordt breed gedragen in de Wageningse samenleving. De partners van de Stichting zijn verenigd in de Raad van Advies. De realisatie van zonne-energie in Wageningen draagt bij aan de ambitie van de gemeente Wageningen om klimaatneutraal te zijn in 2030.

 

Per 10/10/2016 zijn de activiteiten van Stichting Zonne-energie Wageningen afgerond en wordt deze website niet meer bijgewerkt.
Met heel veel plezier hebben wij ruim vijf jaar aan de ontwikkeling en realisatie van zonne-energie in Wageningen gewerkt. Dankzij de inzet van vele Wageningse burgers, bedrijven, instellingen en organisaties hebben we mooie resultaten behaald. Met het behalen van de gestelde doelen zijn de activiteiten van Stichting Zonne-energie Wageningen afgerond.
 
Voor meer informatie over zonne-energie kunt u contact opnemen met:
Gemeente Wageningen, Niki Jansen: niki.jansen@wageningen.nl
Projectleider Stichting Zonne-energie Wageningen, Rogier Coenraads:
rogier.coenraads@gloedenergie.nl
 
Meer informatie over verduurzaming in Wageningen vindt u op:
Wageningen Woont Duurzaam: www.wageningenwoontduurzaam.nl
Wageningen Werkt Duurzaam: www.wageningenwerktduurzaam.nl

 

Foto: Melchert Meijer zu Schlochtern

 

Print Friendly

    Comments are closed.