Beleid en visie

De wet- en regelgeving op het gebied van energieproductie en energielevering is ontworpen met grote, centrale fossiele energiecentrales in het achterhoofd. Er is destijds bij het ontwerp van de huidige wet- en regelgeving weinig rekening gehouden met de ontwikkeling van decentrale vormen van energie-opwekking. De ontwikkeling van decentrale vormen van duurzame energie gebaseerd op zon, wind en biomassa wordt daardoor soms belemmerd door de huidige wet- en regelgeving.

 

Stichting Zonne-energie Wageningen ziet het als haar taak om belemmeringen voor de ontwikkeling van zonne-energie ten gevolge van huidige wet- en regelgeving te signaleren en mee te denken aan het formuleren van oplossingen voor de transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland.

 

Hieronder vindt u een aantal relevante links en documenten.

Beleid

Visie

 

 

Print Friendly

    Comments are closed.