Subsidies

Voor bedrijven bestaan de volgende subsidies:

 

Alleen bedrijven en instellingen met een elektriciteitsaansluiting groter dan 3x 80A (ampère)die een grootverbruikersaansluiting hebben, kunnen gebruik maken van de SDE+ regeling. Middels deze regeling kan er subsidie aangevraagd worden voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas.

 

Voor grootverbruikers is het niet mogelijk de zelf opgewekte stroom te salderen. Sommige energieleveranciers vergoeden wel (een deel van het) kale leveringstarief, maar de energiebelasting loopt u in die gevallen mis. Het exploitatieoverzicht ziet er voor grootverbruikers daarom een stuk ongunstiger uit dan voor kleinverbruikers. Specifiek voor grootverbruikers is er ter compensatie van de wettelijke beperking deze subsidieregeling in het leven geroepen.

 

Vanaf 1 januari 2013 geldt er een nieuwe subsidieregeling voor energiemaatregelen in de Provincie Gelderland. Op grond van deze regeling kunnen aanvragen worden ingediend voor Haalbaarheidsonderzoeken, Businesscases, Lokale hernieuwbare energieprojecten, Isolatie van woningen en Masterplannen bodemenergie. Kijk hier voor de volledige regeling.

 

De overheid wil af van asbesthoudende daken. Er komt mogelijk zelfs een verbod op de aanwezigheid van asbest in daken in 2024. Voormalig staatssecretaris Atsma heeft in 2012 geld beschikbaar gesteld aan de provincies om asbestsanering in de agrarische sector te stimuleren.

 

Vanaf 1 oktober 2013 is de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ van kracht. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dienen er wel zonnepanelen op het dak te worden geïnstalleerd. Deze regeling geldt alléén voor agrariërs.

 

 

 

Print Friendly

    Comments are closed.