BSO ‘t Klokhuis – 12 zonnepanelen

De kinderen van BSO ’t Klokhuis krijgen sinds september 2013 energie van de zon. Op het dak van het BSO-gebouw aan de Piet Bakkerstraat werden 12 zonnepanelen geïnstalleerd die naar verwachting 2.550 kWh per jaar gaan opwekken. Hiermee is BSO ’t Klokhuis de eerste kinderopvanglocatie in de gemeente Wageningen die zonnepanelen op het dak laat plaatsen. Ook binnen Nederland is Kinderopvang Wageningen één van de koplopers als het gaat om duurzame energie binnen de kinderopvang. Voor wethouder Lex Hoefsloot reden genoeg om directeur Onno Bakker persoonlijk te komen feliciteren met deze duurzame stap.

 

“Zonne-energie leeft enorm in onze gemeente. Het is fantastisch om te zien dat nu ook organisaties binnen de kinderopvang bewust de keuze maken voor duurzame energie. De kinderen die op ’t Klokhuis komen, krijgen van jongs af aan te maken met zonne-energie. Voor hen zal deze vorm van energie opwekken de normaalste zaak van de wereld zijn. Dat is geweldig want deze kinderen zijn immers onze toekomst,” aldus Lex Hoefsloot, wethouder klimaatbeleid gemeente Wageningen.

Bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk maken

“Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van onze missie en strategie. Wij willen de kinderen die op onze opvanglocaties komen, graag een veilige en stimulerende omgeving bieden. Maar we vinden het daarnaast belangrijk dat deze kinderen later op een aarde kunnen leven waar het goed toeven is. Als we dat willen bereiken, moeten wij als organisatie onze bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk maken. Vandaar dat we hebben besloten om te investeren in zonne-energie,” licht Onno Bakker, directeur Kinderopvang Wageningen toe. “Daarnaast is het puur financieel gezien een goede investering die binnen 7 à 8 jaar is terugverdiend. Daarna wekken we de energie gratis en duurzaam op. We leggen als het ware onze energieprijs vast voor de toekomst.”

Zonnepanelen ook op andere panden geïnstalleerd

Kinderopvang Wageningen beschikt naast een gastouderbureau over 12 opvanglocaties binnen de gemeente Wageningen. Vijf daarvan zijn in eigendom. In het begin van dit jaar zijn bij de eigen locaties de mogelijkheden onderzocht voor het plaatsen van zonnepanelen. Of dit rendabel is, is onder andere afhankelijk van de stand van het dak ten opzichte van de zon, de aanwezigheid van hoge begroeiing i.v.m. schaduwvorming en de kwaliteit van het dak. Uiteindelijk bleken vier van de vijf panden geschikt te zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. De plaatsing van deze zonnepanelen gaat gefaseerd uitgevoerd worden. Kinderopvang Wageningen werd in de onderzoeksfase bijgestaan door Stichting Zonne-energie Wageningen. Op basis van dit advies werd besloten tot de plaatsing van de 12 zonnepanelen op het dak van BSO ’t Klokhuis, waarmee gisteren de eerste fase succesvol werd afgerond.

Educatief programma

De zonnepanelen op ’t Klokhuis gaan naar verwachting 2.550 kWh per jaar opwekken en voorzien daarmee in 60 tot 70% van de energiebehoefte van de BSO. Gemeten in CO2-uitstoot zorgen ze voor een directe reductie van 1.500 kg per jaar. Daarnaast hebben de zonnepanelen ook nog een educatief karakter. Via internet is continu te zien hoeveel energie de zonnepanelen opwekken. “Rondom deze monitoring wordt een educatief programma ontwikkeld om zichtbaar te maken wat zonnepanelen voor ons milieu en onze latere generaties voor waarde hebben. En uiteraard: een goed voorbeeld doet goed volgen. Dus we hopen, voor zover dat nog niet gebeurt, dat onze BSO-kinderen deze boodschap overbrengen op hun ouders,” vult de heer Bakker aan.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

“Omdat duurzaamheid in de Missie & Strategie van Kinderopvang Wageningen is opgenomen, zijn we op meerdere fronten actief met milieuvriendelijke toepassingen,” vertelt de heer Bakker verder. “Zo gebruiken we vanaf komende winter geen strooizout meer. Bij glad weer in de winter grijpt vrijwel iedereen standaard naar strooizout. Dit is echter zeer milieuonvriendelijk en tast (bij inloop) de vloerbedekking aan. Kinderopvang Wageningen schakelt dit jaar over op strooikorrels IceMelz eco®. Dit is een milieuvriendelijke gladheidbestrijder dat bestaat uit een zeer actief granulaat, zonder zout- en/of chloorcomponenten. Door het geleidelijke oplossen van het granulaat blijft het tot wel vijf maal langer actief dan strooizout hetgeen significant lagere kosten per vierkante meter oplevert. IceMelz eco® is niet schadelijk voor groenvoorzieningen, niet corrosief voor metalen, tast geen houten vloeren en vloerbedekking aan en is mens- en diervriendelijk. Wellicht ook een idee voor andere bedrijven, instellingen en particulieren?”

 

september 2013

 

Meer cases >>

 

Print Friendly

    Comments are closed.