Dhr Zegers (17 zonnepanelen op monumentale woning)

Sinds september 2013 wordt al het elektraverbruik van een monumentale woning aan de Generaal Foulkesweg in Wageningen opgewekt door zonnepanelen op het dak. Dat is een uitdaging omdat het beschikbare dakoppervlak op monumenten vaak beperkt is en er sprake kan zijn van beschaduwing door schoorstenen. De woningeigenaar Frank Zegers, deelnemer in de coalitie Wageningen Woont Duurzaam, haalt de maximale opbrengst uit zijn dak door toepassing van hoogrendementszonnepanelen en het gebruik van zogenaamde ‘power optimisers’ waardoor lokale beschaduwing nauwelijks invloed heeft op de systeemopbrengst.

Zo hoog mogelijk rendement uit het dak halen

“Als deelnemer in de coalitie Wageningen Woont Duurzaam is de uitdaging voor mij om onze monumentale woning energieneutraal te krijgen. De eerste stap – het volledig kunnen opwekken van ons elektraverbruik – is nu gezet. Met de keuze voor hoogrendementszonnepanelen met een rendement van 21,5% (normaal is 15%) is minder dakoppervlak nodig om een bepaalde opbrengst te realiseren. Door de panelen vlakker te monteren op het beschikbare platte dak kunnen ze dichter bij elkaar staan wordt de opbrengst van het dak verder verhoogd.

Schaduw op het dak te slim af

Lokale beschaduwing op de zonnepanelen van een schoorsteen, en in mijn geval ook van een zonneboiler voor het warmwater op het dak, leidt er normaal gesproken toe dat het hele system niet goed presteert. Ik heb er daarom voor gekozen om het systeem uit te rusten met ‘power optimisers’ waardoor lokale schaduw nauwelijks invloed heeft op de systeemopbrengst en waardoor ook een viertal al aanwezige panelen in het nieuwe systeem ingepast konden worden. Zo heb ik op mijn beperkte dakoppervlak een zonne-energiesysteem van 4080 Wp (17 panelen) gerealiseerd dat ongeveer mijn totale jaarverbruik aan elektra kan opwekken”, vertelt woningeigenaar Frank Zegers.

Uitdaging voor de toekomst: energieneutraal opwekken ruimteverwarming

“De echte uitdaging, het energieneutraal opwekken van de ruimteverwarming voor mijn woning, ligt nog voor me. Bij monumenten zijn de mogelijkheden voor het treffen van isolatiemaatregelen, zonder de monumentale waarde aan te tasten, beperkter. Ik onderzoek daarom nu de mogelijkheden om mijn warmte duurzaam op te wekken met een pelletketel op basis van afvalhout uit de regio.“

 

september 2013

 

Print Friendly

    Comments are closed.