Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) – 118 zonnepanelen

Het gebouw van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is volgens het Cradle to Cradle principe ontworpen en mag zich met recht één van de meest duurzame gebouwen van Nederland noemen. Met de installatie van 118 zonnepanelen zet het NIOO een volgende stap om zoveel mogelijk op energie van de zon te draaien. De panelen gaan ongeveer 25.000 kWh per jaar opleveren, en vormen daarmee één van Wageningens grootste zonnestroomsystemen.

 

Lagere energierekening

Gebruik van zonne-energie, op wat voor manier dan ook, is één van de basisprincipes van Cradle to Cradle. De stap die het instituut zet met deze installatie is dan ook een logische, maar ook vanuit investeringsoverwegingen is dit interessant voor het NIOO. Directeur Louise Vet: “We wekken met deze installatie een aardig deel van onze eigen energie op en dat betekent simpelweg een lagere energierekening.”

Financiering

Het NIOO heeft de SDE+ regeling aangevraagd, een subsidie voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas. “Onze SDE+ aanvraag is inmiddels toegekend. Voor de rest financieren we uit eigen middelen, waarbij we nadrukkelijk de exploitatiewinst over komende jaren mee in ogenschouw nemen,” licht Petra van den Berg, directeur bedrijfsvoering NIOO, toe.

Lessons Learned

Het NIOO is ook de ‘duurzame proeftuin’ van Nederland. Het instituut test regelmatig in samenwerking met bedrijven, stichtingen en overheden nieuwe ecotechnologie  uit, om vervolgens de ‘Lessons Learned’ door te geven aan de maatschappij. Het gebouw en het terrein zijn dan ook nooit af. “Naast het testen van de allernieuwste technieken, vinden we het ook belangrijk om te zien hoe zaken als zonne-energie in de praktijk werken. Met deze Lessons Learned willen we drempels voor andere instellingen en bedrijven wegnemen en hen zo helpen om over te gaan op duurzame energie,” aldus Louise Vet.

Samenwerking met Stichting Zonne-energie Wageningen

Om dit te realiseren, werkt het NIOO nauw samen met verschillende partners. Zo heeft Stichting Zonne-energie Wageningen het instituut voor de installatie van dit zonnestroomsysteem van advies gediend. “Er zijn zoveel verschillende panelen op de markt en zaken waar je rekening mee moet houden, dus het was erg prettig dat een partij als Stichting Zonne-energie Wageningen ons kon helpen bij de beoordeling van wat er in de markt mogelijk is,” geeft Louise Vet aan.

 

Rogier Coenraads van Stichting Zonne-energie Wageningen licht toe: “Voor veel bedrijven vormt de investering die zonnepanelen met zich meebrengen, net als het uitzoekwerk, nog een belemmering. Met bijvoorbeeld de actie Zonnig Wageningen willen wij deze drempels verlagen door een concreet, voordelig aanbod te doen waarbij alles geregeld wordt. De installatie van het zonnestroomsysteem bij het NIOO juichen wij van harte toe als inspirerend voorbeeld en we hopen dat andere instellingen en bedrijven volgen.”

Prestaties volgen via het gebouwbeheersysteem

Ingenieursbureau Wepro heeft het instituut technisch-inhoudelijk geadviseerd en het zonnestroomsysteem geïnstalleerd. Arno Albers geeft toelichting op het gebouwbeheersysteem (GBS) van het NIOO, waaraan de nieuwe zonnepanelen zijn gekoppeld: “Via het GBS zijn de prestaties van de zonnepanelen exact te volgen. Er liggen plannen om de diversiteit aan duurzame energieopwekking die het NIOO in huis heeft te kunnen volgen in één overzicht, weergegeven op bijvoorbeeld een scherm in de ontvangsthal. Op deze manier ziet iedere bezoeker van het NIOO direct wat zonne-energie kan opleveren. Dit zal wellicht andere bedrijven en instellingen aansporen om ook gebruik te gaan maken van deze prachtige, schone energiebron.”

Felicitaties van de wethouder

De installatie van het nieuwe systeem vormde voor wethouder Lex Hoefsloot aanleiding om directeur Louise Vet te feliciteren met deze stap. “Er gebeurt veel in Wageningen op het gebied van zonne-energie. We zien dat steeds meer particulieren kiezen voor zonnepanelen op het dak, en langzaam maar zeker maken ook bedrijven en instellingen de overstap naar duurzame, schone energie. De installatie van dit zonnestroomsysteem past uiteraard geheel binnen de filosofie van het NIOO als duurzame kennisgenerator, en we hopen dat het ook een inspiratie zal zijn voor andere instellingen en bedrijven in Wageningen. Daarmee werken we met ons allen aan een klimaatneutraal Wageningen,” aldus Lex Hoefsloot.

 

september 2012

 
Meer cases >>

 

 

Print Friendly

    Comments are closed.