24 oktober: Oproep kabinetsformatie: onze daken aan het werk!

Stichting Zonne-energie Wageningen roept onderhandelaars Mark Rutte, Diederik Samsom, Stef Blok en Jeroen Dijsselbloem vandaag via een brief op om onze Nederlandse daken aan het werk te zetten. Ondanks de grote animo onder bedrijven en instellingen om te investeren in zonnepanelen, blijft een grote doorbraak van zonne-energie in Nederland vooralsnog uit. Dit is terug te voeren op het regressieve stelsel van energiebelasting dat neerkomt op: hoe meer je verbruikt (en vervuilt), hoe minder energiebelasting je betaalt. De brief werd ondertekend door de 15 organisaties binnen Stichting Zonne-energie Wageningen, o.a. door wethouder Lex Hoefsloot, meteoroloog Reinier van den Berg van Meteo Consult en directeur Louise Vet van NIOO-KNAW.

“Het is opmerkelijk dat de energiebelasting die in 1996 is ingevoerd als Regulerende Energiebelasting met als doel de energievoorziening te verduurzamen, op dit moment voor ons het grootste struikelblok vormt op weg naar de realisatie van duurzame zonne-energieprojecten” aldus Rogier Coenraads van Stichting Zonne-energie Wageningen.

Grote daken liggen werkloos in de zon

“Er is veel animo onder bedrijven en instellingen om te investeren in zonnepanelen, maar de grote daken van deze bedrijven blijven werkloos liggen in de zon. In Wageningen alleen al gaat het om naar schatting minimaal 100.000 m2 zeer geschikt dakoppervlak. Dit is genoeg voor de elektriciteitsvoorziening van 1300 huishoudens oftewel 10% van het aantal huishoudens in Wageningen. In Nederland gaat het om een veelvoud hiervan. Door het huidige stelsel van energiebelasting is de investering in zonnepanelen voor veel bedrijven nu echter financieel onaantrekkelijk, simpelweg omdat bedrijven die veel stroom verbruiken nu bijna niets voor hun (grijze) energie betalen. Als we de energievoorziening in Nederland willen verduurzamen, zal dit moeten veranderen. Daarom vinden wij het hoog tijd om dit signaal af te geven aan de politiek,” licht Coenraads toe.

Vergroening van het energiebelastingstelsel

Stichting Zonne-energie Wageningen draagt in de brief drie oplossingen aan voor het wegnemen van de bestaande barrière, zodat zonne-energie zich verder kan ontwikkelen. De belangrijkste oplossing is het aanpassen van het energiebelastingstelsel zodat ook bij een hoger elektriciteitsverbruik de productie van eigen zonnestroom zinvol wordt. Vergroening van het energiebelastingstelsel door geleidelijke afbouw van de tariefkortingen voor grootverbruikers is hier volgens de Stichting de oplossing.

 

“Wij begrijpen dat het visie en moed vereist om het huidige regressieve belastingstelsel aan te passen. Echter, een stelsel waarbij de vervuiler beloond wordt zal op termijn niet houdbaar blijken. Nu dralen, betekent meer betalen in de toekomst. Noodzakelijke stappen in de richting van een toekomstbestendig belastingstelsel kunnen nu gezet worden. We hopen dan ook van harte dat Rutte en Samsom ons advies zullen opvolgen zodat zonne-energie zich in Nederland verder kan ontwikkelen en de noodzakelijke bijdrage levert aan een duurzame, toekomstbestendige energievoorziening in ons land,” aldus Rogier Coenraads.

 

Lees de volledige brief >>

 

Print Friendly

    Comments are closed.