Veel enthousiaste reacties op zonne-energie tijdens informatiebijeenkomst op 25 juni 2012

27 juni 2012 | Het was een drukte van belang afgelopen maandag op de informatiebijeenkomst over zonne-energie in de bblthk in Wageningen. Ruim honderd bezoekers grepen hun kans om alle mogelijke vragen te stellen over zonne-energie. Ook kregen zij antwoord op hun vragen rond de actie Zonnig Wageningen; het aanbod om tussen nu en eind augustus 2012 tegen een aantrekkelijke prijs zonnepanelen aan te schaffen bij de speciaal geselecteerde leverancier Atama Solar Energy uit Elst.

 

Diverse sprekers gaven informatie over de mogelijkheden van zonne-energie, presenteerden rekenvoorbeelden en deelden hun praktijkervaringen. Daarna was er ruime gelegenheid individuele vragen te stellen aan de Stichting en Atama Solar Energy. Een kleine greep uit de vragen en antwoorden:

 

Moet ik een vergunning hebben voor de plaatsing van zonnepanelen op mijn dak?
Nee, het plaatsen van zonnepanelen op uw dak is vergunningsvrij, tenzij u in een monumentaal pand woont. Dan is een omgevingsvergunning vereist en gelden bepaalde randvoorwaarden die u via de gemeente kunt opvragen.

 

Moeten zonnepanelen regelmatig worden schoongemaakt?
Nee, dat is zelden nodig. Op schuine daken spoelen de panelen vanzelf schoon bij een regenbui. Op platte daken adviseert Atama de panelen om de drie jaar af te nemen met een natte spons. Wageninger Marc Smeijers, zelf al jaren in bezit van zonnepanelen op zijn dak, voegde toe dat hij in tien jaar tijd de panelen slechts één keer heeft afgespoeld en geen effect zag op zijn rendement.

 

Maakt de actie Zonnig Wageningen gebruik van subsidie?
Nee, de Stichting heeft uit zeven aanbiedingen van diverse leveranciers het beste aanbod geselecteerd en legt dit aanbod nu voor aan alle inwoners en bedrijven van Wageningen. Het betreft dus geen subsidie, maar een aantrekkelijk prijs door collectieve inkoop. Daarnaast is er sinds kort sprake van een rijkssubsidie voor particulieren. Koopt u op of na 2 juli zonnepanelen, dan kunt u een aanvraag indienen voor deze subsidie. Doet u de aankoop van zonnepanelen binnen de actie Zonnig Wageningen tussen 2 juli en 31 augustus 2012, dan kunt u met de offerte van Atama (gedateerd op 2 juli 2012 of later) subsidie aanvragen. Eventueel neemt Atama de ontbindende voorwaarde in de offerte op dat u niet tot koop over hoeft te gaan als u geen subsidie ontvangt.

 

Rogier Coenraads, projectleider Stichting Zonne-energie Wageningen, merkte op dat zonne-energie ook zonder subsidie een interessante, rendabele investering is die zich in een termijn van acht tot tien jaar terugverdient.

 

Offertetraject
Voor een aantal mensen waren de actie Zonnig Wageningen en de informatieavond het laatste zetje in de rug om zonnepanelen aan te schaffen. Al ruim 90 mensen gingen hen voor en hebben zich aangemeld voor een vrijblijvende offerte via het aanmeldformulier. Zij ontvangen een offerte, waarna -indien nodig- een inspectiebezoek van Atama aan de woning wordt ingepland. Na akkoord van de definitieve offerte vindt de installatie van de panelen in principe binnen zes weken plaats. Meer informatie staat in de folder.

 

Print Friendly

    Comments are closed.