29 juni: ValleiEnergie als nieuw lid toegetreden tot Raad van Advies

29 juni 2012 | Wij zijn verheugd te kunnen melden dat ValleiEnergie is toegetreden tot de Raad van Advies van Stichting Zonne-energie Wageningen. Via deze weg willen wij hen dan ook van harte welkom heten en feliciteren met hun officiële oprichting als coöperatieve vereniging per 28 juni. Fossiele brandstoffen, zoals olie, raken langzaam maar zeker op. Daarom richtten de initiatiefnemers van ValleiEnergie een coöperatief energiebedrijf op dat zich volledig richt op duurzame energie uit zon, wind en biomassa. Het doel is om met burgers, bedrijven en instellingen gezamenlijk een goedkopere en vooral duurzame energievoorziening te realiseren in de Gelderse en Utrechtse Vallei.

 

“ValleiEnergie zet in op lokale duurzame energieproductie en zonne-energie is daarbij een van de belangrijke bronnen. De doelstellingen van Stichting Zonne-energie Wageningen en van ValleiEnergie sluiten dus nauw op elkaar aan. Stichting Zonne-energie Wageningen is vanaf het eerste uur betrokken bij de voorbereidingen voor de oprichting van ValleiEnergie. De toetreding van ValleiEnergie tot  de Raad van Advies van de stichting is daarmee een logische stap”, aldus Frank Zegers, een van de initiatiefnemers van ValleiEnergie.

 

Print Friendly

    Comments are closed.