14 november: Publicatie update Salderingsoverzicht 2012

Vandaag publiceert Stichting Zonne-energie Wageningen een update van haar salderingsoverzicht 2012 van de Nederlandse energiemarkt. Dit overzicht geeft particulieren en bedrijven inzicht in het beleid en de afspraken over het terugleveren en salderen van zonnestroom van 25 Nederlandse energiebedrijven.

 

Zonne-energie ontwikkelt zich razendsnel. Steeds meer mensen zien de mogelijkheden en voordelen van het zelf opwekken van schone stroom met zonnepanelen voor het eigen energieverbruik. Energiebedrijven zijn wettelijk verplicht (een deel van) de teveel geproduceerde energie af te nemen en te vergoeden, het zogenoemde salderen. De wettelijke kaders en het beleid van energiebedrijven zijn echter niet altijd voor iedereen duidelijk. ‘’Stichting Zonne-energie Wageningen krijgt hierover veel vragen van particulieren en bedrijven die de aanschaf van zonnepanelen overwegen. Daarom hebben wij afgelopen zomer het salderingsoverzicht 2012 uitgebracht. Gezien de vele ontwikkelingen in de markt, vonden wij het tijd om een update uit te brengen.”, aldus Rogier Coenraads, projectleider van Stichting Zonne-energie Wageningen en één van de auteurs van het overzicht. De november-update van het salderingsoverzicht 2012 van Stichting Zonne-energie Wageningen is hier beschikbaar.

 

Positieve ontwikkelingen

De energiebedrijven zijn wettelijk verplicht tot 5.000 kWh op jaarbasis aan teruggeleverde zonnestroom volledig te verrekenen met de van het net afgenomen elektriciteit, oftewel te salderen. Het onderzoek van Stichting Zonne-energie Wageningen wijst uit dat inmiddels 20 van de 25 onderzochte leveranciers verder gaan dan de grens van 5.000 kWh en doorgaans volledig salderen toestaan tot over het gehele jaarverbruik van de klant. “Bij ons eerste onderzoek ging het nog om 14 leveranciers, nu al om 20 leveranciers die ook boven de wettelijk voorgeschreven ondergrens van 5.000 kWh zonnestroom salderen. Dit is een positieve ontwikkeling en is vooral voor MKB bedrijven die zonnepanelen overwegen aan te schaffen goed nieuws”, aldus Rogier Coenraads.

 

Frank Zegers, adviseur en mede-auteur van het overzicht voegt toe: “Verschillen tussen energiebedrijven zijn er met betrekking tot de salderingsgrens -sommige leveranciers hanteren een ander maximum dan het eigen verbruik-, de hoogte van de ‘redelijke terugleververgoeding’ en de wijze waarop bij dubbeltariefaansluitingen gesaldeerd wordt. Verder valt op dat grote energiebedrijven als Essent en Nuon achterblijven op de markt en niet salderen boven het wettelijke minimum. ”

 

Print Friendly

    Comments are closed.