4 december: Zonnepanelen Heerenstraattheater Wageningen dankzij unieke pilot

Martin Ruiter krijgt van Sint de letter S van 'Salderen van onderaf'. Rechts Rogier Coenraads

Vandaag is het zonnestroomsysteem op het dak van het Heerenstraattheater in het centrum van Wageningen in werking gesteld. De 10 zonnepanelen leveren vanaf vandaag stroom voor o.a. de projectoren en de verlichting in de drie bioscoopzalen van het Wageningse filmtheater.

Unieke pilot ‘salderen van onderaf’

De zonnepanelen zijn mogelijk gemaakt door een voor Nederland unieke pilot gebaseerd op ‘salderen van onderaf’. Martin Ruiter, eigenaar van het Heerenstraattheater, is in zijn nopjes met de nieuwe zonnepanelen. Hij legt uit: “Een duurzame bedrijfsvoering staat bij ons hoog in het vaandel. Wij hebben daarom dit jaar het dak laten isoleren en verlichting vervangen door LED verlichting. We wilden ook graag zonnepanelen laten plaatsen op het dak. Echter, voor bedrijven worden investeringen in zonnepanelen belemmerd door de lage energiebelasting. Doordat we dankzij Stichting Zonne-energie Wageningen de geproduceerde zonnestroom kunnen ‘salderen van onderaf’, hebben we de zonnepanelen toch kunnen aanschaffen.”

Meeste daken werkloos in de zon

Er is veel animo onder bedrijven en instellingen met grote daken om te investeren in zonnepanelen, maar juist de grootste en meest geschikte daken blijven werkloos liggen in de zon. Rogier Coenraads, projectleider van Stichting Zonne-energie Wageningen, licht toe hoe dat komt: “Door het huidige stelsel van energiebelasting is de investering in zonnepanelen voor veel bedrijven nu financieel onaantrekkelijk, simpelweg omdat juist voor grote bedrijven die veel stroom verbruiken de energiebelasting zeer laag is. Voor bedrijven is de energiebelasting tot maar liefst een factor 230 lager dan dezelfde energiebelasting zoals deze geldt voor particulieren. Dit komt door het regressieve stelsel van energiebelasting: hoe meer je verbruikt (en vervuilt), hoe minder energiebelasting je betaalt. Er is daardoor geen prikkel voor grote bedrijven om het stroomverbruik te verminderen of te verduurzamen. Als we de energievoorziening en het bedrijfsleven in Nederland willen verduurzamen, zal dit moeten veranderen. Met dit pilot project ‘salderen van onderaf’ willen wij aantonen dat wanneer voor een ondernemer geldt dat zonnestroom verrekend kan worden in de lagere schijven van de energiebelasting, waar een hogere energiebelasting geldt, de ondernemer wel tot aanschaf van zonnepanelen overgaat. Dit noemen we ‘salderen van onderaf’. Het is een kans die we niet mogen laten liggen. Het is aan de landelijke politiek om de belemmeringen die het huidige, op het verleden gerichte, stelsel van energiebelasting brengt, aan te pakken” licht Coenraads toe.

Pilot gesteund door Greenchoice

Groene energieleverancier Greenchoice juicht het innovatieve project op het gebied van zonne- energie toe. Jurjen Algra van Greenchoice geeft aan “Op dit moment is ‘salderen van onderaf’ wettelijk niet mogelijk. Wanneer dit wel mogelijk is, dan verwachten we dat de interesse voor zonnepanelen bij ondernemers flink zal toenemen. Dat is niet alleen in het voordeel voor de ondernemers, maar zorgt er ook voor dat de duurzame doelstellingen van de overheid sneller worden bereikt. Dit voorbeeldproject laat de interesse in een dergelijke regeling ook duidelijk zien. Het ‘salderen van onderaf’ is administratief ook goed uit te voeren voor leveranciers. Het enige wat ons nu belemmert is dat de belastingwet dit nu niet toestaat.”

 

In 2012 riep Stichting Zonne-energie Wageningen de politiek al op om het stelsel van energiebelasting te hervormen, waarbij ‘Salderen van onderaf’ als één van de oplossingen werd aangedragen.

 

Print Friendly

    Comments are closed.